Sfeerimpressie speellocatie van BVO Vianden op 3 januari 2018

De vereniging BVO Vianden, voluit Biljarten Voor Ouderen Vianden, is opgericht op 18 mei 1966 en ontstaan uit een vriendenclub, die destijds in het vroegere Patronaat speelden.  Deze biljartvereniging is bedoeld voor 55-plussers, die graag nog aan de groene tafel een biljartje willen maken. Gedurende haar inmiddels 50-jarige bestaan is de speellocatie nooit veranderd. Vanaf de oprichting wordt er gespeeld aan de Viandenlaan in Breda terwijl ook twee biljarttafels uit die tijd nog volop gebruikt worden en in uitstekende staat verkeren. De vereniging telt maximaal 25 leden en worden er competities gespeeld in het bandstoten en het libre. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan de zogenaamde vrije biljarters gelegenheid te bieden op het derde biljart de edele biljartsport te beoefenen.

 

BVO Vianden is een bloeiende vereniging waarvoor veel belangstelling bestaat. Soms moet er zelfs een ledenstop worden gehanteerd. Het uitgangspunt is en blijft dat leden in voldoende mate hun biljartspel kunnen beoefenen. De koffie en thee tijdens de speelmiddagen op maandag, woensdag en vrijdagmiddag wordt al sinds jaar en dag verzorgd door een aantal dames vrijwilligsters onder leiding van Ria de Klerk - de Leeuw, die deze taak al zo'n 35 jaar op zich neemt. De vereniging kent ook een erelid in de persoon van Antoon Stoop. Antoon is al lid sinds 1982,  is lange tijd bestuurslid geweest en momenteel nog actief als assistent wedstrijdleider. Niet voor niets is Antoon in 2006 tot erelid benoemd en heeft hij bij de viering van het 40-jarig jubileum in datzelfde jaar een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk.

Jaarlijks wordt door BVO Vianden in de maanden januari en februari het Vianden Libre Afvaltoernooi georganiseerd, waaraan gemiddeld zo'n honderd biljarters van diverse andere verenigingen uit Breda en omstreken deelnemen, die dan strijden om de Vianden-bokaal. Daarnaast kent de vereniging een jaarlijkse kerstlunch voor de leden en ook Pasen en de Ginnekense kermis blijven niet onopgemerkt.

 

 

Antoon Stoop staat hier links op de foto tijdens de receptie van het 50-jarig van BVO Vianden

op 18 mei 2016